Terdapat 14 Jalur, Ini Sejarah Bendera Malaysia

Bendera merupakan salah satu identiti terpenting bagi sesebuah negara, begitu juga dengan Malaysia. Jalur Gemilang menjadi lambang kebanggaan negara yang akan terus disanjungi. Sejarah Bendera Malaysia bermula apabila Majlis Raja-Raja Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan satu Jawatankuasa pada tahun 1949 untuk membuat perakuan berkenaan dengan Bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pada ketika itu, satu pertandingan mereka cipta┬ábendera … Continue reading Terdapat 14 Jalur, Ini Sejarah Bendera Malaysia