Setelah Hilang Beberapa Dekad, 4 Spesis Ini Ditemui Semula

Kes kepupusan yang semakin meningkat membuatkan banyak negara cuba menjaga dan mengekalkan habitat yang sedia ada agar flora dan fauna tidak terjejas. Punca berlakuanya kepupusan adalah termasuk pencemaran alam sekitar, penebangan hutan dan aktiviti pemburuan haram. Terdapat organisasi seperti organisasi Re:wild telah memegang rekod dalam menjumpai spesis yang sudah hilang melalui projek pemuliharaan. Usaha ini … Continue reading Setelah Hilang Beberapa Dekad, 4 Spesis Ini Ditemui Semula