Gejala Palatao Dalam Era Pasca-Fakta Di Media Sosial

Golongan palatao wujud apabila golongan intelektual dan elit yang menguasai media dan universiti, tidak lagi dipercayai oleh orang awam.