Diambil Sempena Nama Sebatang Pokok, Ini Adalah Asal Usul Negeri Pahang

Pada zaman dahulu, negeri Pahang dikatakan mempunyai pelbagai nama. Ia dikatakan tidak mempunyai satu nama yang tetap untuk penggilan semua orang yang sering berdagang dan penduduk tempatan. Pengarang dari China ada merekodkan nama negeri Pahang sebagai ‘Pan-Pan’, ‘Peng Keng’, ‘Peng-Feng’, ‘Pang Hang’ atau ‘Fong-Fong’. Dalam bahasa Khmer, perkataan Pahang disebut ‘timah’. Pada masa dahulu banyak … Continue reading Diambil Sempena Nama Sebatang Pokok, Ini Adalah Asal Usul Negeri Pahang